TV& VIDEO

AVG

Truyền hình kỹ thuật số mặt đất nhìn từ Telefilm 2014

Truyền hình kỹ thuật số mặt đất nhìn từ Telefilm 2014

Tại triển lãm quốc tế phim và công nghệ truyền hình Việt Nam 2014, nhiều thiết bị hỗ trợ việc thực hiện số hóa truyền hình kĩ thuật số mặt đất cũng được giới thiệu, góp phần hoàn thành mục tiêu lộ trình số hóa truyền hình tại Việt Nam.