TV& VIDEO

bản án

Hủy 8 bản án đã có hiệu lực pháp luật

Hủy 8 bản án đã có hiệu lực pháp luật

VTV.vn - Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã chấp nhận kháng nghị, hủy 8 bản án để điều tra hoặc xét xử lại theo quy định của pháp luật.