TV& VIDEO

bảo trì đường bộ

Tổng cục Đường bộ yêu cầu áp dụng công nghệ mới trong bảo trì đường bộ

Tổng cục Đường bộ yêu cầu áp dụng công nghệ mới trong bảo trì đường bộ

VTV.vn - Công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ là một trong những ứng dụng khoa học công nghệ được áp dụng trong sửa chữa đường tại các dự án bảo trì đường bộ.