TV& VIDEO

bất bình đẳng thu nhập

Khoảng cách giàu nghèo tại Hong Kong (Trung Quốc) cao nhất trong 50 năm qua

Khoảng cách giàu nghèo tại Hong Kong (Trung Quốc) cao nhất trong 50 năm qua

VTV.vn - Theo Reuters, khoảng cách giàu nghèo tại trung tâm tài chính Hong Kong (Trung Quốc) đã lên mức cao nhất trong gần 5 thập kỷ.