TV& VIDEO

bất bình đẳng

Sự bất bình đẳng sẽ trở thành xu hướng của thế giới

Sự bất bình đẳng sẽ trở thành xu hướng của thế giới

VTV.vn - Trước thềm Diễn đàn kinh tế thế giới Davos 2017, một Bản báo cáo Nguy Cơ toàn cầu năm 2017 đã được đưa ra với 5 vấn đề đáng chú ý.