TV& VIDEO

bất bình đẳng

Xóa bỏ bất bình đẳng giới trong việc sở hữu đất đai

Xóa bỏ bất bình đẳng giới trong việc sở hữu đất đai

VTV.vn - Theo Viện nghiên cứu phát triển xã hội, tại Việt Nam, hiện chỉ khoảng 10% phụ nữ được đứng tên trong sổ đỏ cùng với chồng.