TV& VIDEO

bề mặt Trái đất

Trạm vũ trụ của Trung Quốc chuẩn bị rơi xuống Trái Đất

Trạm vũ trụ của Trung Quốc chuẩn bị rơi xuống Trái Đất

VTV.vn - Thiên Cung 1 - trạm không gian được Trung Quốc phóng lên vũ trụ vào năm 2011, chuẩn bị rơi xuống Trái Đất trong vài tháng tới.