TV& VIDEO

bề mặt Trái đất

Mỗi ngày có 1 tỷ virus rơi xuống Trái đất

Mỗi ngày có 1 tỷ virus rơi xuống Trái đất

VTV.vn - Mới đây, các nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học trên thế giới lần đầu tiên đã nghiên cứu, tính toán số lượng virus từ trên trời rơi xuống mặt đất.