TV& VIDEO

bệnh động kinh

Mẹ suy kiệt bởi bệnh tim, con động kinh không tiền chạy chữa

Mẹ suy kiệt bởi bệnh tim, con động kinh không tiền chạy chữa

VTV.vn - Bản thân thì bị căn bệnh tim hành hạ, đứa con trai 19 tuổi thì mắc bệnh động kinh nặng, có lần đang đi ngoài đường thì lên cơn, khiến ngã đến tụ cả máu não.