TV& VIDEO

Bệnh tiêu chảy

Người dân Ấn Độ dùng nước nhiễm khuẩn cao nhất thế giới

Người dân Ấn Độ dùng nước nhiễm khuẩn cao nhất thế giới

VTV.vn - Quốc gia có tỷ lệ người dân phải dùng nước nhiễm khuẩn cao nhất là Ấn Độ, với 78 triệu người không được tiếp xúc với nước sạch, tương đương với 5% dân số quốc gia này.