TV& VIDEO

bếp than tổ ong

Hải Phòng: Một người chết, một người hôn mê do bị ngạt khí bếp than

Hải Phòng: Một người chết, một người hôn mê do bị ngạt khí bếp than

VTV.vn - Sáng 2/4, người dân khu phố Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã phải phá cửa số nhà 12D56 để cấp cứu một đôi nam nữ.