TV& VIDEO

bia tiến sĩ

Khánh thành hệ thống bia Tiến sĩ Văn miếu Mao Điền

Khánh thành hệ thống bia Tiến sĩ Văn miếu Mao Điền

VTV.vn - Ngày 12/3, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ khai hội mùa Xuân Văn miếu Mao Điền, khánh thành hệ thống bia Tiến sĩ.