TV& VIDEO

bia tiến sĩ

Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt phòng vé mới có tạo hình bia tiến sĩ

Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt phòng vé mới có tạo hình bia tiến sĩ

VTV.vn - Hệ thống phòng vé mới tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được tạo hình dựa trên cảm hứng về bia tiến sĩ.