TV& VIDEO

biên giới phía Bắc

Lạng Sơn đưa điện về tới 97% điểm dân cư đặc biệt khó khăn

Lạng Sơn đưa điện về tới 97% điểm dân cư đặc biệt khó khăn

VTV.vn - Trong những năm vừa qua, Lạng Sơn đã đưa điện lưới về tới 97% các điểm dân cư đặc biệt khó khăn.