TV& VIDEO

biên giới phía Bắc

Đổi mới, sáng tạo công tác thi đua khen thưởng

Đổi mới, sáng tạo công tác thi đua khen thưởng

VTV.vn - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tích cực đổi mới, sáng tạo công tác thi đua khen thưởng.