TV& VIDEO

biện pháp khắc khổ

Người dân châu Âu có thể kiện vì các biện pháp khắc khổ

Người dân châu Âu có thể kiện vì các biện pháp khắc khổ

VTV.vn - Ba thể chế lớn là ECB, IMF và EC có thể trở thành bị cáo tại Tòa án châu Âu nếu các biện pháp khắc khổ, chống khủng hoảng vi phạm các quyền cơ bản của công dân thuộc EU.