TV& VIDEO

biển số xanh

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc cấp biển số xe 80A, 80B

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc cấp biển số xe 80A, 80B

VTV.vn - Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Công an, báo cáo về việc cấp biển số xe ô tô 80A, 80B cho doanh nghiệp. Tập trung vào biển số được cấp từ 1/6/2014 đến nay.