TV& VIDEO

binh sĩ Nga

Binh sĩ Nga lập “hành lang sống” sơ tán người dân Ghouta (Syria)

Binh sĩ Nga lập “hành lang sống” sơ tán người dân Ghouta (Syria)

VTV.vn - 11.640 người dân Đông Ghouta đã được sơ tán theo các hành lang nhân đạo mà binh sĩ Nga lập nên. Nỗ lực sơ tán vẫn đang tiếp diễn.