TV& VIDEO

Bộ luật Hình sự sửa đổi

Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung dành được sự quan tâm của dư luận

Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung dành được sự quan tâm của dư luận

VTV.vn - Là một trong những Bộ luật lớn liên quan đến quyền con người, Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung 2017 đã dành được sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua.