TV& VIDEO

Cách mạng tháng mười Nga

VTV Đặc biệt: Ánh sáng tháng 10 - Hành trình của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga

VTV Đặc biệt: Ánh sáng tháng 10 - Hành trình của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga

VTV.vn - Bộ phim tài liệu "Ánh sáng tháng 10" lên sóng khung giờ VTV Đặc biệt tháng 10 sẽ kể lại cho khán giả hành trình của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga.