TV& VIDEO

cải cách hiến pháp

Italy: Bắt đầu trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp

Italy: Bắt đầu trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp

VTV.vn - Hơn 50 triệu cử tri Italy sẽ quyết định ủng hộ hay phản đối việc xây dựng lại Hiến pháp.