TV& VIDEO

cải cách thuế

Bức tranh kinh tế Mỹ sau 1 năm Tổng thống Donald Trump cầm quyền

Bức tranh kinh tế Mỹ sau 1 năm Tổng thống Donald Trump cầm quyền

VTV.vn - Với những bước đi mang tính quyết định, trong 1 năm nắm quyền của Tổng thống Donald Trump, nền kinh tế Mỹ đã có những chuyển biến rõ rệt.