TV& VIDEO

cải cách thuế

10% khả năng cải cách thuế tại Mỹ được thông qua trong năm nay

10% khả năng cải cách thuế tại Mỹ được thông qua trong năm nay

VTV.vn - Theo một khảo sát vừa được tiến hành tại Mỹ đối với 184 chuyên gia kinh tế, chỉ có 10% khả năng cải cách thuế được thông qua trong năm nay và 15% trong năm tới.