TV& VIDEO

cánh đồng muối

Ninh Thuận điều chỉnh 422ha đất làm muối ra khỏi dự án

Ninh Thuận điều chỉnh 422ha đất làm muối ra khỏi dự án

VTV.vn - Để việc phát triển sản xuất muối được ổn định, tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất đưa 422ha đất làm muối ở khu vực phía Tây Bắc huyện Thuận Nam ra khỏi dự án muối Quán Thẻ.