TV& VIDEO

cảnh sát Tây Ban Nha

Đối tượng liên quan tới loạt vụ khủng bố Paris sa lưới

Đối tượng liên quan tới loạt vụ khủng bố Paris sa lưới

VTV.vn - Tây Ban Nha đã bắt giữ đối tượng liên quan tới loạt vụ khủng bố Paris tháng 1/2015.