TV& VIDEO

cắt giảm lương

Đình công quy mô lớn tại Ngân hàng Trung ương Anh

Đình công quy mô lớn tại Ngân hàng Trung ương Anh

VTV.vn - Ngày 1/8, nhân viên Ngân hàng Trung ương Anh bắt đầu cuộc đình công kéo dài 3 ngày liên quan đến vấn đề cắt giảm lương.