cầu Mỹ Thuận

VTVTrip: Thơm mát trái cây miệt vườn ở Vĩnh Long

VTVTrip: Thơm mát trái cây miệt vườn ở Vĩnh Long

VTV.vn - Vĩnh Long - mảnh đất phù sa màu mỡ, là nơi nổi tiếng với những miệt vườn trái cây đủ loại thơm mát.