TV& VIDEO

chất lượng dân số

Sàng lọc trước sinh và sau sinh để nâng cao chất lượng dân số

Sàng lọc trước sinh và sau sinh để nâng cao chất lượng dân số

VTV.vn - Cùng với việc duy trì mức sinh thay thế và điều tiết mức sinh hợp lý, ngành dân số TP. Đà Nẵng đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số.