chất lượng dân số

Công bố báo cáo nghiên cứu chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam

Công bố báo cáo nghiên cứu chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam

VTV.vn - Ngày 8/5, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức hội thảo phổ biến báo cáo kết quả nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.