chế phẩm sinh học

Đẩy mạnh phổ biến thông tin khoa học và công nghệ đến cộng đồng

Đẩy mạnh phổ biến thông tin khoa học và công nghệ đến cộng đồng

VTV.vn - Đây là một trong những phương hướng, nhiệm vụ quan trọng được Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam đề ra trong nhiệm kỳ 2017-2021.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive