TV& VIDEO

chế phẩm sinh học

Xử lý vi phạm trong kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y

Xử lý vi phạm trong kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y

VTV.vn - Ngành nông nghiệp Phú Yên đã phát hiện nhiều vi phạm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y.