TV& VIDEO

chết

Khánh Hòa: Ô nhiễm nguồn nước do khai thác quặng trái phép

Khánh Hòa: Ô nhiễm nguồn nước do khai thác quặng trái phép

Ô nhiễm lại bùng phát tại nhiều sông suối ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa từ một tuần trở lại đây.