TV& VIDEO

chi phí lao động

Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định trong tái cơ cấu nền kinh tế

Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định trong tái cơ cấu nền kinh tế

VTV.vn - Các đại biểu Quốc hội đề cao yếu tố con người trong kế hoạch cơ cấu nền kinh tế, đồng thời nêu ra nhiều kiến nghị nhằm tận dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả.