chi phí lao động

Robot hỗ trợ siêu thị bán hàng

Robot hỗ trợ siêu thị bán hàng

VTV.vn - Các chú Robot này có nhiệm vụ đi quanh các kệ hàng trong siêu thị và tìm kiếm các sản phẩm đã hết, ghi sai giá hoặc bất cứ thứ gì không phù hợp.