chỉ tiêu kinh tế

Tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch

Tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch

VTV.vn - Có 8 trên 13 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2017 vượt mục tiêu đề ra, trong đó GDP tăng mạnh tới 6,81%.