TV& VIDEO

chỉ tiêu kinh tế

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

VTV.vn - Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm là chủ đề tiếp tục được nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội.