TV& VIDEO

chính phủ hy lạp

Chính phủ Hy Lạp áp dụng siết chặt tình trạng doanh nghiệp tránh thuế

Chính phủ Hy Lạp áp dụng siết chặt tình trạng doanh nghiệp tránh thuế

VTV.vn - Chính phủ Hy Lạp đang dùng những biện pháp siết chặt tình trạng tránh thuế của các doanh nghiệp nhỏ tại đây.