Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đem lại những chuyển biến tích cực

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 06/01/2016 23:00 GMT+7

VTV.vn - Việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã đem lại những chuyển biến tích cực.

Sau 4 năm đi vào cuộc sống, tuy kết quả chưa đạt được như mục tiêu đề ra nhưng việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã đem lại những chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc khắc phục những khuyết điểm từng được chỉ rõ trong đợt tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết này. Hầu hết các địa phương đều tập trung chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, cũng như dồn sức cho triển khai các chương trình hành động, khắc phục những mặt tồn tại trong các lĩnh vực như quản lý đất đai, tài nguyên, xây dựng cơ bản, cấp phép đầu tư. Những nỗ lực này đã góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng và tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua.

4 năm về trước, ở Bắc Ninh có rất nhiều dự án phát triển công nghiệp và đô thị bị để không. Trong khi người dân không có đất sản xuất, còn các dự án chẳng biết bao giờ mới được triển khai. Nghịch cảnh này là một trong những vấn đề bức xúc của xã hội lúc bấy giờ.

Trong đợt tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết 4, tất cả những yếu kém trong quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản đã được đưa ra phân tích mổ xẻ và đề ra biên pháp khắc phục.

Sau kiểm điểm, hơn 1.200 đảng viên có vi phạm đã bị xử lý các hình thức kỷ luật. Cùng với việc rà soát thu hồi tất cả các dự án treo, Bắc Ninh cũng đã bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách trong các lĩnh vực giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản cũng như quản lý cấp phép đầu tư nhằm hạn chế tiêu cực, và tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Không chỉ có Bắc Ninh, 4 năm qua, trong toàn Đảng đã có tới 56.000 đảng viên bị xử lý các hình thức kỷ luật. Nhưng vấn đề không hoàn toàn nằm ở con số này. Chỉ tính riêng ở Trung ương, những yếu kém trong công tác cán bộ đã cơ bản được khắc phục. Chính phủ cũng đã quyết liệt trong triển khai tái cơ cấu nền kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, và tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người từng gây bức xúc trong xã hội. Những nỗ lực khắc phục khuyết điểm của các cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở là điều rất cần được đánh giá đầy đủ sau 4 năm thực hiện nghị quyết này.

Hiện tại, nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XI đang khép lại.Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng GDP Việt Nam vẫn tăng trưởng ở mức cao trên thế giới; 3 khâu đột phá chiến lược và những mục tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ đều đạt được những kết quả tích cực. Có thể nói tuy chưa thực sự đạt được những mục tiêu đề ra nhưng những thay đổi trong những năm vừa qua đang cho thấy việc kiên trì và bền bỉ thực hiện những vấn đề mà nghị quyết Trung ương 4 đề ra vẫn là công việc cần tiếp tục đặt ra trong nhiệm kỳ mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI