quản lý đất đai

Tăng cường quản lý đất công

Tăng cường quản lý đất công

VTV.vn -Lãng phí trong sử dụng và bất cập trong quản lý đất đai là hiện trạng diễn ra ở hầu khắp các địa phương hiện nay, đặc biệt đối với đất đai công sản tại những thành phố lớn.