TV& VIDEO

quản lý đất đai

Ngưng sản xuất lúa, hàng trăm nông dân Ninh Thuận gặp khó khăn

Ngưng sản xuất lúa, hàng trăm nông dân Ninh Thuận gặp khó khăn

VTV.vn - Vụ Đông Xuân này, ở hai xã Nhị Hà và Phước Hà (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận), không dưới 200 ha đất lúa buộc ngưng sản xuất.