TV& VIDEO

Chủ tịch Ủy ban châu Âu

Châu Âu “dậy sóng” sau đề xuất xây dựng lại EU theo mô hình mới

Châu Âu “dậy sóng” sau đề xuất xây dựng lại EU theo mô hình mới

VTV.vn - Sự thẳng thắn trong bản đề xuất 5 lựa chọn nhằm xây dựng lại EU theo mô hình mới của Chủ tịch Ủy ban châu Âu khiến báo giới tốn nhiều giấy mực.