TV& VIDEO

chứng nhận hợp quy

Quyền lợi và quyền lực từ giấy phép con

Quyền lợi và quyền lực từ giấy phép con

VTV.vn - Giấy phép con của các Bộ, ngành đã xuất hiện sự chồng lấn, không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp mà còn dẫn đến sự lãng phí cho xã hội.