TV& VIDEO

Chương trình 135

Nhiều địa phương ở Thừa Thiên Huế xin thoát nghèo

Nhiều địa phương ở Thừa Thiên Huế xin thoát nghèo

VTV.vn - Nhiều xã ở Thừa Thiên Huế đã tự nguyện xin rút khỏi chương trình 135, nhường lại những ưu đãi của nhà nước cho các địa phương khó khăn hơn.