Chương trình 135

Hộ nghèo được hỗ trợ bò nhiễm bệnh

Hộ nghèo được hỗ trợ bò nhiễm bệnh

VTV.vn - Sau khi tiếp nhận và đưa bò về nhà, nhiều gia đình phát hiện bò bắt đầu phát bệnh lở mồm long móng.