TV& VIDEO

cloud computing

Tăng cường điện toán đám mây nhằm thu hẹp “khoảng cách số”

Tăng cường điện toán đám mây nhằm thu hẹp “khoảng cách số”

VTV.vn - Trong bức tranh tổng thể toàn cầu, “khoảng cách số” đang dần lớn khi các nền kinh tế phát triển đạt được nhiều tiến bộ nhờ những đầu tư lớn vào CNTT và Truyền thông.