TV& VIDEO

cổ phiếu Trung Quốc

MSCI có thể không thêm cổ phiếu Trung Quốc vào chỉ số thị trường mới nổi

MSCI có thể không thêm cổ phiếu Trung Quốc vào chỉ số thị trường mới nổi

VTV.vn - MSCI có thể sẽ không thêm cổ phiếu Trung Quốc vào chỉ số thị trường mới nổi vì tạm hoãn giao dịch quá lâu.