TV& VIDEO

công ty môi giới

Bát nháo hoạt động môi giới bất động sản

Bát nháo hoạt động môi giới bất động sản

VTV.vn - Một số vụ giao dịch BĐS thông qua trung gian có yếu tố thiếu minh bạch, thậm chí lừa đảo xảy ra gần đây cho thấy những bất cập của hoạt động môi giới bất động sản.