công ty môi giới

Công ty môi giới xuất khẩu lao động phải minh bạch thông tin cho người lao động

Công ty môi giới xuất khẩu lao động phải minh bạch thông tin cho người lao động

VTV.vn - Thông tin về thị trường lao động, hợp đồng và cả những rủi ro mà người lao động sẽ đối mặt khi làm việc ở nước ngoài cần phải được minh bạch như một quy định bắt buộc.