TV& VIDEO

cư dân

Quỹ khí hậu xanh công bố dự án đầu tiên tại Việt Nam

Quỹ khí hậu xanh công bố dự án đầu tiên tại Việt Nam

VTV.vn - Dự án môi trường đầu tiên tại Việt Nam do Quỹ khí hậu xanh thế giới tài trợ đã được công bố.