TV& VIDEO

cuộc gọi

Bộ TT&TT  đẩy mạnh xử lý "cuộc gọi rác" làm phiền người sử dụng

Bộ TT&TT đẩy mạnh xử lý "cuộc gọi rác" làm phiền người sử dụng

VTV.vn - Tới đây, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý các cuộc gọi tiếp thị, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ mà người nhận không mong muốn.