TV& VIDEO

da liễu

Mùa hè, cẩn thận dị ứng kem chống nắng

Mùa hè, cẩn thận dị ứng kem chống nắng

Kem chống nắng là sản phẩm được nhiều người sử dụng trong mùa hè nhưng thực tế đã có những trường hợp bị phản ứng phụ do sử dụng loại kem này.