TV& VIDEO

đài tưởng niệm

Thái tử Anh Charles lần đầu chủ trì buổi lễ "Ngày Tưởng nhớ"

Thái tử Anh Charles lần đầu chủ trì buổi lễ "Ngày Tưởng nhớ"

VTV.vn - Thái tử Anh Charles đã đến đặt vòng hoa tại Cenotaph, đài tưởng niệm Whitehall tại trung tâm Thủ đô London.