Đạm Ninh Bình

Thanh tra kiến nghị giao Bộ Công an điều tra sai phạm tại Đạm Ninh Bình

Thanh tra kiến nghị giao Bộ Công an điều tra sai phạm tại Đạm Ninh Bình

VTV.vn - Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an điều tra sai phạm tại dự án Đạm Ninh Bình.