TV& VIDEO

đăng ký hộ khẩu

TP.HCM: Ý kiến về đề xuất đăng ký hộ khẩu phải có chỗ ở trên 20 m2/người

TP.HCM: Ý kiến về đề xuất đăng ký hộ khẩu phải có chỗ ở trên 20 m2/người

VTV.vn - Tại TP.HCM, một đề xuất vừa được đưa ra là, quy định diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú sẽ tăng lên 20 m2/người.