TV& VIDEO

đánh giá

Giao lưu trực tuyến với Quán quân Vietnam Idol Nhật Thủy

Giao lưu trực tuyến với Quán quân Vietnam Idol Nhật Thủy

15h ngày hôm nay (31/7), quán quân mùa thứ 5 của Vietnam Idol Nhật Thủy đã có cuộc trò chuyện trực tuyến với độc giả tại VTV Online.