TV& VIDEO

đất trồng lúa

Không được nhận tiền hỗ trợ đất lúa, người dân Phú Yên bức xúc

Không được nhận tiền hỗ trợ đất lúa, người dân Phú Yên bức xúc

VTV.vn - Người dân xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên rất bức xúc khi biết rằng toàn bộ số tiền hỗ trợ đất lúa bị chính quyền đưa vào kinh phí kiên cố hóa kênh mương.