TV& VIDEO

Đề thi Đại học

Thay đổi quan điểm học và thi môn Giáo dục Công dân

Thay đổi quan điểm học và thi môn Giáo dục Công dân

VTV.vn - Sắp tới, môn Giáo dục Công dân sẽ được đưa vào đề thi vào Đại học, phải chăng đã đến lúc cần xem lại cách học và thi Giáo dục Công dân?