TV& VIDEO

điểm đen tai nạn giao thông

TP.HCM lắp đặt tủ cứu thương đường phố tại các điểm đen giao thông

TP.HCM lắp đặt tủ cứu thương đường phố tại các điểm đen giao thông

VTV.vn - Nhằm kéo giảm tình trạng thương vong tại các điểm đen giao thông, TP.HCM đã lắp đặt hàng loạt tủ cứu thương, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho người dân.