TV& VIDEO

đình làng

Hà Nội: Di tích Đình Bắc Cầu 3 xuống cấp, gần như bị bỏ hoang

Hà Nội: Di tích Đình Bắc Cầu 3 xuống cấp, gần như bị bỏ hoang

VTV.vn - Đình Bắc Cầu 3 tại phường Ngọc Thụy là di tích được xếp hạng cấp thành phố năm 2014, nay đã xuống cấp, gần như bị bỏ hoang.