TV& VIDEO

đoàn tàu

Thêm đôi tàu mới, giảm giá tuyến Sài Gòn – Nha Trang

Thêm đôi tàu mới, giảm giá tuyến Sài Gòn – Nha Trang

VTV.vn - Từ 15/7, TCT Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy thêm đôi tàu khách chất lượng cao trên tuyến Sài Gòn - Nha Trang, đồng thời giảm giá cho hai đoàn tàu SNT1/SNT2.