doanh nghiệp đầu tư

Thể chế là mấu chốt của đặc khu kinh tế

Thể chế là mấu chốt của đặc khu kinh tế

VTV.vn - Công ty PWC - một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới cho rằng, cần nhìn câu chuyện đặc khu ở góc nhìn thể chế vượt trội.