TV& VIDEO

doanh nghiệp niêm yết

HOSE: Số doanh nghiệp niêm yết trong 7 tháng bằng cả năm 2016

HOSE: Số doanh nghiệp niêm yết trong 7 tháng bằng cả năm 2016

VTV.vn - Đã có 21 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE từ đầu năm tới nay. Con số này tương đương với lượng doanh nghiệp niêm yết trên HSX của cả năm 2016.