TV& VIDEO

doanh nghiệp niêm yết

Một số lãnh đạo DN mua bán "chui" cổ phiếu

Một số lãnh đạo DN mua bán "chui" cổ phiếu

VTV.vn - Thời gian gần đây, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết đã bị phát hiện giao dịch "chui" cổ phiếu và phải chịu mức phạt hàng chục triệu đồng.